http://instagram.com/paulinson320

Ask me anythingNext pageArchive

"Tak mi się nudzi bez Ciebie, tak mi się nic nie podoba."

- (via pamietaj-o-mnie)

(Source: messgala, via azawiszewska)

(Source: virare, via azawiszewska)